A Földon kívül mindenhol életet keresünk…


A világűr kutatása olyannyira gyermekcipőben jár, hogy minden egyes kis információ, melyet tudunk, vagy tudni vélünk róla, rövid időn belül megkérdőjelezhetővé válik, és aztán bebizonyítják az ellenkezőjét. De még azt a keveset sem tudjuk, amit már a tudósok kiderítettek, mert a dolgok nagy részét titokként kezelik. 

Számos találgatás van épp ezért arra vonatkozóan, hogy vajon léteznek -e idegen lények, hogy vajon van -e valahol az űrben -esetleg a naprendszerünkben- élet -legalább bakteriális élet-, és ha igen, akkor hol? Bár a sok titkolózás oda vezetett, hogy egyesek azt is megkérdőjelezik, hogy a Földünk valóban gömb alakú -e…

Nem is olyan régen egy úgynevezett Niburu bolygóról rebesgettek, mely a Föld pályáján kering, csak épp a nap túloldalán. Egyesek szerint az a Föld testvérbolygója, mások szerint a Pokol. Ettől kicsit kézzelfoghatóbb találgatásnak bizonyulnak azok a hipotézisek, miszerint a Naprendszer egyes bolygói, illetve azok bolygói alkalmasak a biológiai életre. Mind tudjuk, hogy a Mars ezeknek a hipotéziseknek a melegágya, ugyanis a vörös bolygó felszíni formái arra engednek következtetni, hogy valamikor víz folyt rajta, egyes feltételezések szerint pedig még mindig víz folyik a felszín alatt. A Jupiter egy-egy holdja is gyanús, egyes kutatások szerint ott is található olyan felszín alatti vízréteg, vagy fagyott óceán, ami alatt élet lehet.

A legújabb feltételezés viszont a Vénusz is ilyen lakott övezet lehetett évmilliárdokkal ezelőtt, sőt, a felhői alatt talán még most is található bakteriális élet. Ezt arra alapozzák, hogy bár a Vénusz felhői savas anyagokat tartalmaznak (kénsav főleg), melyben bizony tenyészhetnek baktériumok, melyek az ilyen körülményeket is jól viselik, vagy legalábbis valahogy boldogulnak.